Anadolu güzel sanatlar liselerinden mezun olan öğrencilerin müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda "müziksel işitme okuma ve yazma" alanındaki başarı durumlarının değerlendirilmesi: Bursa örneği

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2009
Orijinal dilİngilizce
DanışmanYalçın Çetinkaya (Danışman)

Alıntı Yap

'