β-Ketoesterlerin benzoin tepkimesinin kuantum mekanik hesaplamalarla modellenmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanNurcan Tüzün (Danışman)

Alıntı Yap

'