Çözelti yanma sentezinde farklı yakıtlar kullanılarak hi oksiapatit üretimi Production of hy oxyapatite using different fuels in solution combustion synthesis

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMehmet Şeref Sönmez (Danışman)

Alıntı Yap

'