Development, Validation, and Comparison of a Novel Nociception/Anti-Nociception Monitor against Two Commercial Monitors in General Anesthesia

Clara M. Ionescu, Dana Copot*, Erhan Yumuk, Robin De Keyser, Cristina Muresan, Isabela Roxana Birs, Ghada Ben Othman, Hamed Farbakhsh, Amani R. Ynineb, Martine Neckebroek

*Bu çalışma için yazışmadan sorumlu yazar

Araştırma sonucu: ???type-name???Makalebilirkişi

2 Atıf (Scopus)

Arama sonuçları