Aktif Çamur Sistemlerinde Atık Çamur Azaltımı Amacıyla OSA Konfigürasyonunun İncelenmesi: Tam-Ölçekli Bir Arıtma Tesisinin Modellemesi

Proje: BAP

Proje Ayrıntıları

Kısa başlıkAktif Çamur Sistemlerinde Atık Çamur Azaltımı Amacıyla OSA Konfigürasyonunun İncelenmesi: Tam-Ölçekli Bir Arıtma Tesisinin Modellemesi
DurumSona erdi
Geçerli başlangıç/bitiş tarihi19/12/1429/04/21