İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,, Bülüm Birinciliği

Ödül