Bursa Kültürpark ve Çevresi Planlama ve Tasarım Yarışması, 5. Mansiyon,

Ödül