2 Benzer Profiller

Benzerlik, parmak izlerinde örtüşen genel kavramlara ve aşağıdaki kişilerle Eyüp Uzunkaya‘in ortak çalışma ve organizasyonel bağlantılarına dayanmaktadır: