Mol.Biyoloji ve Genetik Bölümü

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

 • SKH 2 - Açlığa Son
 • SKH 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 • SKH 6 - Temiz Su ve Sanitasyon
 • SKH 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • SKH 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • SKH 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • SKH 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • SKH 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • SKH 13 - İklim Eylemi
 • SKH 14 - Sudaki Yaşam
 • SKH 15 - Karasal Yaşam
 • SKH 17 - Hedefler için Ortaklıklar

Parmak izi

Mol.Biyoloji ve Genetik Bölümü‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.

Son beş yıldaki işbirlikleri ve araştırma alanları

Ülke/bölge düzeyinde uluslararası işbirliği haritası. Noktalara tıklayarak detaylı analizlere ulaşabilir veya