Zirkonyum esaslı kalın camsı metalin taşlanabilirliğinin taşlama mekaniği ve yüzey oluşum mekanizmaları açısından incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Bakkal (Supervisor)

Cite this

'