Zeytinyağı atık sularında bulunan spesifik kirleticilerden ?tyrosol?ün biyolojik arıtılabilirliği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorÖzlem Karahan Özgün (Supervisor)

Cite this

'