Yoğun makine tipi haberleşmesinde yenilikçi çoklu erişim yöntemlerinin tasarımı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorLütfiye Durak Ata (Supervisor)

Cite this

'