Yinelemeli sinir ağları ile sermaye piyasası yön tahmini üzerine bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAlp Üstündağ (Supervisor)

Cite this

'