Yerleşmelerde enerji yüklerinin azaltılması için rüzgar enerjisi kazancının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma A study on the evaluation of wind energy gain to reduce energy loads in settlements

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'