Yerel olmayan elastisite teorisine göre nano ölçekteki kirişlerin doğrusal olmayan teoriye göre incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorReha Artan (Supervisor)

Cite this

'