Yeraltı yapılarının tasarımı ve sismik analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'