Yer yüzey sıcaklığının uzaktan algılama verileri ve mekansal istatistik yöntemleri ile analizi: İstanbul örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Bektaş Balçık (Supervisor)

Cite this

'