Yeniden kullanılan endüstri tesislerinde yeni işlev ile yapı alt sistemlerinde görülen müdahaleler arasındaki ilişkinin Türkiye'deki örnekler üzerinden incelenmesi Examining the relationship between n

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFethiye Ecem Edis (Supervisor)

Cite this

'