Yeni teknolojilerin şirketler üzerindeki etkileri: Bulanık ortamda bütünleşik bir yaklaşım ile değerlendirme

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorFerhan Çebi (Supervisor)

Cite this

'