YEMEKHANE ATIKLARINDAN POLİ (L(+) LAKTİK ASİT)'in ENZİMATİK POLİMERİZASYONU VE SENTEZLENEN POLİMERİN KARAKTERİZASYONU VE BİYOBOZUNDURULMASI

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorFatoş Yüksel Güvenilir (Supervisor)

Cite this

'