Yeşil tedarik zinciri yönetiminin yeşil performans ve rekabet gücü üzerindeki etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorNizamettin Bayyurt (Supervisor)

Cite this

'