Yeşil liman kriterlerinin AHS metodu ile analiz edilerek liman performans değerlendirilmesinin yapılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorÖzcan Arslan (Supervisor)

Cite this

'