Yeşil bina proje yönetim süreçleri ve Türkiye de leed ve breeam uygulamalarında proje yönetimi süreçlerine ilişkin örnek bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorHakan Yaman (Supervisor)

Cite this

'