Yazılım geliştirme süreci sürdürülebilirlik faktörlerinin performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorHür Bersam Sidal (Supervisor)

Cite this

'