Yazılı para transferi talimatları üzerinden bilgi çıkarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorGülşen Eryiğit (Supervisor)

Cite this

'