Yatay yük taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçevelerden oluşan çelik binalarda yerdeğiştirme büyütme katsayısının incelenmesi An investigation of deflection amplification fact

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorCavidan Yorgun (Supervisor)

Cite this

'