Yassı mamul üreten bir entegre demir-çelik fabrikasında aşınma olayları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorHüseyin Çimenoğlu (Supervisor)

Cite this

'