Yapma enkesitli çift I elemandan oluşan çok parçalı kirişlerin yanal burulmalı burkulması üzerine analitik bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Vatansever (Supervisor)

Cite this

'