Yapım projelerinde yüklenici firmaların dolaylı ve dolaysız maliyetlere yaklaşımının değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorHakan Yaman (Supervisor)

Cite this

'