Yapım projelerinde Monte Carlo benzetim yöntemi kullanarak kur riski analizi: Türkiye'den bir vaka çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorElçin Filiz Taş (Supervisor)

Cite this

'