Yapı sistemlerinde yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme büyüklüklerinin özel bir görüntü işleme yöntemiyle bulunması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorErcan Yüksel (Supervisor)

Cite this

'