Yalın yönetim sistemlerinin hastanelere uyarlanması ve bir hastane uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorHatice Camgöz Akdağ (Supervisor)

Cite this

'