Yakın alan haberleşmesi ile güvenli uygulamalar için donanım/yazılım ortak sistem tasarımı ve gerçeklenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorSıddıka Berna Örs Yalçın (Supervisor)

Cite this

'