Yaşam dünyası bağlamında geleneksel konut yerleşmelerinin sürdürülebilirliği ve Kastamonu örneği

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorBelkis Uluoglu (Supervisor)

Cite this

'