Yaşam döngüsü enerji ve maliyet etkinliği açısından konut binalarının performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'