Yağlayıcıların polimer rulmanlı yatak gürültü karakteristiğine etkisinin deneysel analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorVedat Temiz (Supervisor)

Cite this

'