Yığma yapılarda taşıyıcı tuğla duvarların CFRP ile güçlendirilmesinin deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorNecdet Torunbalcı (Supervisor)

Cite this

'