Yüzeyi polimer kaplı magnetit nano taneciklerin yeni bir yöntemle tek basamakta elde edilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorOkan Sirkecioğlu (Supervisor)

Cite this

'