Yüksek verimli ve ısıl dayanımlı perovskit güneş hücreleri için yeni ftalosiyanin türevi boşluk taşıyıcı malzemelerin geliştirilmesi Development of new phthalocyanine derivatives as hole transport mat

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorAyfer Kalkan Burat (Supervisor)

Cite this

'