Yüksek silisyum ve molibden içeren dökme demirlerin kutu alüminizasyonu ve yüksek sıcaklık oksidasyon davranışının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorNuri Solak (Supervisor)

Cite this

'