Yüksek konsantrasyonlarda florür içeren endüstriyel atıksuların fizikokimyasal yöntemler ile arıtımı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorNuray Işık Kabdaşlı (Supervisor)

Cite this

'