Yüksek fırın curuflarından renkli cam, cam seramik üretimi ve aşınma özelliklerinin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Lutfi Ovecoglu (Supervisor)

Cite this

'