Yüksek enerji performanslı konut yapıları için BİM tabanlı bir açık kaynak bilgi sistemi modeli

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorOzan Önder Özener (Supervisor)

Cite this

'