Yüklenici inşaat firmalarında kullanılan uyuşmazlık çözüm yolları ve çatışma yönetim stratejileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorEmrah Acar (Supervisor)

Cite this

'