White led induced degradation of polyacrylates as a green alternative for polymer recycling Polimer geri dönüşümünde yeşil bir alternatif olarak poliakrilatların beyaz led ışığı altında bozunması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorBarış Kışkan (Supervisor)

Cite this

'