Vektör kontrol yöntemi için deney düzeneği tasarımı, gerçeklemesi ve bu yöntemin üç fazlı elektrik motorlarında performans karşılaştırması Design and implementation of experiment setup for vector cont

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorSıddık Murat Yeşiloğlu (Supervisor)

Cite this

'