Uzaktan algılama yöntemleri ile şehirleşme etkilerinin incelenmesi: İstanbul ili Sarıyer ve Beykoz örnekleri Determination of the impact of urbanization by remote sensing methods: Case studies of Sari

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Bektaş Balçık (Supervisor)

Cite this

'