Uzaktan algılama verileri kullanılarak kuraklık olaylarının alansal, zamansal ve frekans analizleri: Ege bölgesi örneği

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorNebiye Musaoğlu (Supervisor)

Cite this

'