Ulusal Yapı Enformasyon Modellemesi (YEM/BIM) Kütüphanesi içeriğinin sektörel ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmesi için bir araştırma: kapı örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorFethiye Ecem Edis (Supervisor)

Cite this

'