Ultra düşük sülfürlü dizel yakıtın gemilerden salınan partikül madde ve gaz emisyonlarına olan etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorSelma Ergin (Supervisor)

Cite this

'